העשיריה הפותחת

סיבוב רחובות גדול, שרה המהממטורית, מרוץ עין גדי, שרב, בלוק פארטי ודייויד בואי, שלום לוטרינר של גשם, מים בברזיה, חם במרכז רחובות וקריר יותר כשיוצאים לשדות, שתי דקות מנוחה בצומת סואן, סיבוב רחובות קטן ומוכר, מכונית שעצרה רחוק במיוחד, שמים גדולים פתוחים עם כוכבים, מגרשת מחשבות עצובות ומפנה מקום לשמחות, רץ שעקף והבהיל אותי נורא, רגלים מעץ ומסמרים בברכיים, צבנוע בסוף, סיבוב ניצחון עם גשם בשכונה, מסיבת פיצה עם גשם, אחד עשר ק"מ, אחד אלוהינו.
asiria

כתיבת תגובה


This is a blog At.CorKy.Net