ועוד ארבעה ק"מ, אולי חמישה, מי סופר.

הנוסעים בדרך יבנה בוודאי מחייכים לעצמם. צבנוע קטן ועקשן. שרה לעצמי ועושה תנועות עם הידיים, תעירי אותי לפני שאת הולכת-כת. יוצאת מהבית וקר-קר-קר, סוז באוזניים עם מוזיקה נהדרת. מוותרת על חימום כי כל כך קר ומתחילה ישר לרוץ. מהבית לדרך רמז (סו מבשרת שמתחיל שיעור חדש בחימום בן חמש דקות), לגלוסקין ומשם לפאבים בהרצל (סו מודיעה שעכשיו רצים עשר דקות). הכוכבים יפים בשדרות חן, ואני כל כך מתרגשת מזה שהריצה הפכה לי לנוחה ונעימה, עם הפנים לכיוון הבית ועם חשק לעוד. אז המשכתי עוד… פונה לדרך יבנה, רמזור ירוק משמח אותי, סו מבקשת ואני מסכימה להליכה בת שלוש דקות, ובואי איילין במעלה עמוס דניאלי, עליה לחנה אברך, עד שסוז מכריזה שסיימנו ועכשיו הליכה של חמש דקות ומתיחות. ברקע eye of the tiger עם קונוטציות של הישגיות.
another_4k_maybe_5

כתיבת תגובה


This is a blog At.CorKy.Net